Najdôležitejšie postavy

Nina Dolinská - Nela Pocisková

Nina je dieťa prírody. Je temperamentná, vášnivá a živelná a všetko toto dáva do svojho vína. Veľký vinársky talent zdedila po svojom otcovi Ivanovi.  Je úprimná, priama a dokáže zabojovať za seba aj za svojich blízkych. Keď miluje, tak celým srdcom, ale keď ju niekto sklame, ťažko...

MUDr. Martin Rozner - Juraj Loj

Martin je citlivý, vnímavý a mužný, vo vzťahu k ženám je prirodzene slušný a galantný. Silne lipne na svojej rodine, neznesie pomyslenie, že niekto očierňuje meno jeho otca.  Martin vyrastal v dobrom zmysle slova lko vo vatičke. Mal milujúcu rodinu, študoval v Amerike a teraz pracuje ako...

Karin Kučerová - Barbora Švidraňová

Zlatokopka Karin je hysterická, temperamentná, pred ľuďmi svojej krvnej skupiny vulgárna. Svoju povrchnosť a faloš zakrýva dobre hranou milotou a veľkodušnosťou. Jej zbraňou je citová manipulácia.  Pochádza z chudobných pomerov, hanbí za svoj pôvod a rodinu. Pri prvej príležitosti utiekla do...

André Simonet - Filip Tůma

André je potomok vynikajúceho a uznávaného francúzskeho vinára Gerarda Simoneta a Slovenky. Matka sa s ním zhovárala po slovensky, je hrdá na svoj pôvod, preto André nielenže vie dokonale po slovensky, ale Slovensko zároveň miluje a pozná. Má tu polovicu rodiny. Jeho otec Gerard má vo Francúzsku...

Ivan Dolinský - Emil Horváth ml.

Ivan je trochu výbušnejšej tvrdohlavej povahy, ale má dobré srdce. Tvrdo a zanovito si ide za svojimi ideálmi. Cíti víno, vníma jeho chuť a neustále ho zušľachťuje, je to majster vinár. Ale jeho mužské racio nie je tak silne vyvinuté a odzrkadľuje sa to v neschopnosti viesť podnik prísne, tvrdou...

Eva Riečna-Dolinská - Monika Hilmerová

Eva je mimoriadne zodpovedná a materská, nežná, túži po harmónii. Už v detstve, po smrti matky, prebrala časť zodpovednosti materských povinností na svoju hlavu, starala sa najmä o Ninu. Má silné sociálne cítenie, je empatická, obetavá, citlivá, niekedy úzkostlivá. Eva rozumie bolesti aj radosti a...

Slávo Dolinský - Marek Majeský

Slávo je zbabelec a slaboch s komplexom menejcennosti. Klame, skrýva sa za chrbty svojich blízkych a dokáže podraziť, no zároveň je to aj smoliar a jeho podfuky sa vždy otočia proti nemu. Nemá totiž taký dôvtip a sebadôveru, ako „vysokí hráči“ a preto bude vždy len malou rybou, ktorou manipulujú...

Zoli Nagy - Ivan Letko

Dedo Zoli je Máriin otec. Dlhoročný vdovec. K Ivanovi sa prisťahoval po Máriinej smrti, pomáhal mu s výchovou detí. Je to čiperný starý muž, miluje deti, stará sa o svoju pravnučku, pomáha v domácnosti, aj Eve pri výchove dcérky. Rád si zasranduje a veľmi rád varí. Je to polovičný Maďar po otcovi....

Anna Roznerová-Eva Rysová

Pre Annu platí, čo na srdci, to na jazyku. Je priama, vtipná a ironická, všetko dokáže s humorom zhodnotiť a pomenovať. Dokáže vytvárať malé kulehy na členov rodiny. Má v sebe aj trochu škodoradosti, ale nie je zlomyseľná. Rada si sem tam zapáli obľúbenú cigaretku, denne si dá koňačik - má pocit,...

Ing. Stanislav Rozner - Marián Slovák

Vinár Stanislav je hrdý, ale dokáže počúvať, vážiť si a zohľadniť názory iných. Je pragmatický, ale zároveň ľudský, spravodlivý a čestný. Je výborný obchodník, partneri si ho vážia pre jeho zdravú autoritu a racionálne vedenie podniku. Dokáže spraviť kompromis, keď ide o dobro veci, ale nejde za...

1 | 2 >>