Eva Riečna-Dolinská - Monika Hilmerová

Eva Riečna-Dolinská - Monika Hilmerová

Eva je mimoriadne zodpovedná a materská, nežná, túži po harmónii. Už v detstve, po smrti matky, prebrala časť zodpovednosti materských povinností na svoju hlavu, starala sa najmä o Ninu. Má silné sociálne cítenie, je empatická, obetavá, citlivá, niekedy úzkostlivá. Eva rozumie bolesti aj radosti a má porozumie pre životné omyly a chyby iných, lebo sama raz jednu zásadnú chybu urobila. 
Iba raz sa vzoprela otcovi a paradoxne to, čo ju malo oslobodiť, ju spútalo. Ako veľmi mladá sa zamilovala do SBSkára Roba. Robo bol majetnícky, žiarlivý a drsný. Evu, aj Lauru psychicky a napokon aj fyzicky týral. Eva dlho mlčala, aby nezaťažovala otca, ale keď na to rodina prišla, vzala ju k sebe a teraz ju chránia ako oko v hlave. Eva má zlú skúsenosť s mužmi a do nového vzťahu sa úzkostlivo bojí vstúpiť. Vo svojom vnútri však po láske stále túži.