Ivan Dolinský - Emil Horváth ml.

Ivan Dolinský - Emil Horváth ml.

Ivan je trochu výbušnejšej tvrdohlavej povahy, ale má dobré srdce. Tvrdo a zanovito si ide za svojimi ideálmi. Cíti víno, vníma jeho chuť a neustále ho zušľachťuje, je to majster vinár. Ale jeho mužské racio nie je tak silne vyvinuté a odzrkadľuje sa to v neschopnosti viesť podnik prísne, tvrdou rukou. Keď Ivanovi niekto pomôže, je vďačný a verný a vo svojej priamosti neodhadne zákernosť a postranné úmysly iných ľudí.
Vo vzťahoch k ľuďom je nedôverčivý, čo vyplýva z toho, že raz veril a bol zradený s nesmierne tragickými následkami. Práve preto sa spolieha najmä na seba. Má veľmi úzky okruh ľudí, ktorým dôveruje. Okrem svojich detí, ktoré bezmedzne miluje a chráni a svokra Zoltána, k nim patrí aj Miro Petránsky. 
Ivan je vdovec. Nikdy neprekonal pocit zo straty svojej milovanej manželky Márie. Mal pár krátkodobých známostí, ale k žiadnej inej žene neprilipol, celý svoj potenciál venoval práci. Má rád svoje dcéry, so synom Slávom má komplikovaný vzťah. 
Ivan je zarytý antikomunista, ktorého režim obral o to najcennejšie, čo mal.