Slávo Dolinský - Marek Majeský

Slávo Dolinský - Marek Majeský

Slávo je zbabelec a slaboch s komplexom menejcennosti. Klame, skrýva sa za chrbty svojich blízkych a dokáže podraziť, no zároveň je to aj smoliar a jeho podfuky sa vždy otočia proti nemu. Nemá totiž taký dôvtip a sebadôveru, ako „vysokí hráči“ a preto bude vždy len malou rybou, ktorou manipulujú tie väčšie. 
Na Slávovej povahe sa z časti podpísala aj chyba v otcovej výchove. Ivan bol naňho prísny a požadovačný, porovnával ho so sestrami - poslušnou a obetavou Evou a životaschopnou Ninou. Slávo sa teda už v ranej mladosti naučil podvádzať a žiarliť najmä na Ninu, o ktorej má predstavu, že ho dostala nielen o milovanú matku, ale aj o lásku otca. Vždy sa v rodine cítil ako piate koleso, iba Eva mala preňho pochopenie. Slávo veľmi túži získať si rešpekt otca a vážnosť v rodine, ale zvolí vždy úplne neadekvátne prostriedky.