Ing. Stanislav Rozner - Marián Slovák

Ing. Stanislav Rozner - Marián Slovák

Vinár Stanislav je hrdý, ale dokáže počúvať, vážiť si a zohľadniť názory iných. Je pragmatický, ale zároveň ľudský, spravodlivý a čestný. Je výborný obchodník, partneri si ho vážia pre jeho zdravú autoritu a racionálne vedenie podniku. Dokáže spraviť kompromis, keď ide o dobro veci, ale nejde za hranice morálky. Nemá potrebu vyrábať vo svojom podniku top víno, ale dobrú kvalitu, ktorá sa dobre predáva. 
V Stanovi sa mieša otcova nemecká a mamina slovenská krv. To nemecké je ráznosť, presnosť, disciplína. To slovenské je vrúcnosť, schopnosť vyjadriť emócie a lásku manželke a deťom.
Pod povrchom vyrovnaného muža sa však skrýva dlhoročný zožierajúci pocit viny a hanby: akoby všetko to, čo robí, malo byť vykúpením za osudovú chybu. Svoje trápenie dobre skrýva, nemieni ním zaťažovať rodinu, zdôveruje sa s ním iba svojej milovanej žene Viere. Túži odčiniť krivdu, ktorej sa dopustil na Ivanovi.