Ing. Peter Rozner - Martin Mňahončák

Ing. Peter Rozner - Martin Mňahončák

Skvelý manažér otcových podnikov, ktorý dokáže podobne ako Stanislav stavať a zveľaďovať. Je pragmatický, chladný na povrchu, no vášnivý vo vnútri. V krízových situáciách reaguje trochu výbušnejšie, inak je veľmi priateľskej povahy, empatický k ľuďom. Peter si ctí svoju ženu, obdivuje ju ako top odborníčku na obchodné právo. Ale veľa citu od nej nedostáva. Rešpektuje ju a mnohé prehryzne, nerád vyvoláva konflikty. Ale keď problémy kulminujú - najmä ohľadne výchovy syna, ktorý nestačí plniť matkine požiadavky, Peter si pevne stojí za svojím. 
K synovi má Peter krásny vzťah, ale je poznačený tým, že naňho nemá veľa času. Spoločné chvíle si obaja užívajú, najmä keď nie je prítomná Dáša. Vtedy sa cítia slobodní. V hĺbke srdca je Peter rodinný typ, ktorý najviac túži po konvenčnom šťastí - harmónii so ženou a dieťaťom, čo ale bohužiaľ nemá, lebo Dáša je ako právnička zameraná na výkon a tomu podriaďuje manželstvo a výchovu syna.