Postavy

 

Nina Dolinská-Nela Pocisková - Nina je dieťa prírody. Je temperamentná, vášnivá a živelná a všetko toto dáva do svojho vína. Veľký vinársky talent zdedila po svojom otcovi Ivanovi. 

Je úprimná, priama a dokáže zabojovať za seba aj za svojich blízkych. Keď miluje, tak celým srdcom, ale keď ju niekto sklame, ťažko zabúda. 
Nina sa vie obetovať za slabých a bezmocných, naopak neznáša klamstvo a pokrytectvo. Veľmi si rozumie s nižšou vrstvou zamestnancov, má pochopenie pre bežné problémy robotníkov a oni ju za to majú v láske. Má vrúcny vzťah k domovu, k ich pôde. 
Je to veľká romantička, ale nelieta vo vzdušných zámkoch. Jej cieľom je vytvoriť lahodné víno, do ktorého vloží celé svoje srdce. Chce ho venovať pamiatke svojej zosnulej matky, ktorú si nepamätá, lebo zomrela niekoľko mesiacov po Nininom narodení. 
Ale na to, aby vytvorila skutočný klenot medzi vínami, musí najprv spoznať veľkú lásku, ale aj bolesť a zradu.

 

MUDr.Martin Rozner-Juraj Loj - Martin je citlivý, vnímavý a mužný, vo vzťahu k ženám je prirodzene slušný a galantný. Silne lipne na svojej rodine, neznesie pomyslenie, že niekto očierňuje meno jeho otca. 

Martin vyrastal v dobrom zmysle slova lko vo vatičke. Mal milujúcu rodinu, študoval v Amerike a teraz pracuje ako uznávaný plastický chirurg v Prahe na vychytenej klinike. Babka si ho kvôli tomu doberá, nepovažuje ho za „skutočného“ lekára. Martin sa síce bráni, ale v hĺbke duše to tak cíti aj on sám. V skutočnosti nechce naprávať krivé nosy, ale túži pomáhať chorým a trpiacim. 
Martin zatiaľ nikdy nečelil vážnym problémom, ale vlastne nezažil ani skutočnú lásku. Až vášnivá, úprimná Nina mu otvorí oči. S ňou do jeho života nevojde len láska, ale aj vážne problémy... 

 

Ivan Dolinský-Emil Horváth - Ivan je trochu výbušnejšej tvrdohlavej povahy, ale má dobré srdce. Tvrdo a zanovito si ide za svojimi ideálmi. Cíti víno, vníma jeho chuť a neustále ho zušľachťuje, je to majster vinár. Ale jeho mužské racio nie je tak silne vyvinuté a odzrkadľuje sa to v neschopnosti viesť podnik prísne, tvrdou rukou. Keď Ivanovi niekto pomôže, je vďačný a verný a vo svojej priamosti neodhadne zákernosť a postranné úmysly iných ľudí.

Vo vzťahoch k ľuďom je nedôverčivý, čo vyplýva z toho, že raz veril a bol zradený s nesmierne tragickými následkami. Práve preto sa spolieha najmä na seba. Má veľmi úzky okruh ľudí, ktorým dôveruje. Okrem svojich detí, ktoré bezmedzne miluje a chráni a svokra Zoltána, k nim patrí aj Miro Petránsky. 
Ivan je vdovec. Nikdy neprekonal pocit zo straty svojej milovanej manželky Márie. Mal pár krátkodobých známostí, ale k žiadnej inej žene neprilipol, celý svoj potenciál venoval práci. Má rád svoje dcéry, so synom Slávom má komplikovaný vzťah. 
Ivan je zarytý antikomunista, ktorého režim obral o to najcennejšie, čo mal.