103.Epizoda

103.Epizoda

Nina je dieťa prírody. Je temperamentná, vášnivá a živelná a všetko toto dáva do svojho vína. Veľký vinársky talent zdedila po svojom otcovi Ivanovi. 
Je úprimná, priama a dokáže zabojovať za seba aj za svojich blízkych. Keď miluje, tak celým srdcom, ale keď ju niekto sklame, ťažko zabúda. 
Nina sa vie obetovať za slabých a bezmocných, naopak neznáša klamstvo a pokrytectvo. Veľmi si rozumie s nižšou vrstvou zamestnancov, má pochopenie pre bežné problémy robotníkov a oni ju za to majú v láske. Má vrúcny vzťah k domovu, k ich pôde. 
Je to veľká romantička, ale nelieta vo vzdušných zámkoch. Jej cieľom je vytvoriť lahodné víno, do ktorého vloží celé svoje srdce. Chce ho venovať pamiatke svojej zosnulej matky, ktorú si nepamätá, lebo zomrela niekoľko mesiacov po Nininom narodení. 
Ale na to, aby vytvorila skutočný klenot medzi vínami, musí najprv spoznať veľkú lásku, ale aj bolesť a zradu.